Όροι συμμετοχής διαγωνισμών

Όροι συμμετοχής σε κληρώσεις – διαγωνισμούς

H Επιχείρηση διοργανώνει κατά καιρούς, σειρά από διαγωνισμούς – κληρώσεις), στο www.Funkydrop.gr ή και σε άλλα συνεργαζόμενα sites, για δικό της λογαριασμό, ή για λογαριασμό πελατών της, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς γίνονται οι διαγωνισμοί στην ιστοσελίδα μας.

By Commercial Department (Version 2020)

H Επιχείρηση (εφεξής “Διοργανώτρια Επιχείρηση”) διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς – κληρώσεις (εφεξής οι “Κληρώσεις”), στο www.onething.gr ή και σε άλλα συνεργαζόμενα sites, για δικό της λογαριασμό, ή για λογαριασμό πελατών της, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση.

Στις κληρώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες  – “Διοργανώτρια Επιχείρηση“,  και όλα τα στελέχη των συνεργαζόμενων sites, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.Funkydrop.gr της Διοργανώτριας Επιχείρησης ή του συνεργαζόμενου site, και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει με την πλήρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας κατά τους όρους του παρόντος για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης. Στην κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι συμπλήρωσαν την ηλεκτρονική φόρμα για τη συγκεκριμένη κλήρωση και μόνο για μια φορά.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα της κλήρωσης.

Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται. Όσοι από τους συμμετέχοντες εμφανιστούν στην επεξεργασία στοιχείων, για πολλαπλή φορά, αυτόματα ακυρώνονται. Η κλήρωση θα γίνεται με τη βοήθεια του www.random.org.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγής σε σχέδιο ή είδος.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα www.Funkydrop.gr της Διοργανώτριας Επιχείρησης ή του συνεργαζόμενου site.

Οι νικητές της εκάστοτε κλήρωσης θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή/και με email. Για να παραλάβουν το δώρο τους οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές είναι κάτω των 18, υποχρεούται να παραστεί μαζί με τον κηδεμόνα του για την παραλαβή του δώρου.

Οι νικητές επαρχίας θα παραλάβουν τα δώρα τους ταχυδρομικά με βάση τα στοιχεία τους που θα δώσουν κατά την επικοινωνία τους με την Διοργανώτρια Επιχείρηση ή συνεργαζόμενο site. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή δεν επιβαρύνουν τους νικητές της επαρχίας. Όσοι από τους τυχερούς νικητές δεν παρουσιαστούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών, από την ειδοποίησή τους για την παραλαβή των δώρων, αποχαρακτηρίζονται από νικητές και η Διοργανώτρια Επιχείρησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των δώρων.

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.Funkydrop.gr να μεταβάλλει τους όρους των Κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Επιχείρηση ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι μέσω της ιστοσελίδας www.Funkydrop.gr αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος καθώς και την αποδοχή, για την αποστολή, ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού από την Διοργανώτρια Επιχείρηση, ή του Funkydrop.gr και των παράγωγων του/της.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας