Επίλυση διαφορών και Παράπονα

Το FunkyPro, αντιλαμβάνεται την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών του, ως τη μοναδική οδό προς την ανάπτυξη και για το λόγο αυτό εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Έχει δε αναγνωρισθεί για τη δέσμευσή της στην Επιχειρηματική αριστεία, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, μέσω της αυτο-αξιολόγησης, της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και της εφαρμογής μακροπρόθεσμου πλάνου βελτίωσης (Committed to Excellence).

Τα παράπονα και οι υποδείξεις των πελατών δίνουν στην εταιρεία πολύτιμη πληροφορία και αποτελούν τη βάση αναζήτησης και βελτίωσης ενδεχόμενων προβληματικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος συνεχούς βελτίωσης το FunkyPro, έχει δημιουργήσει την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων και Υποδείξεων Βελτίωσης, η οποία:

  • Διαχειρίζεται συνολικά τις υποδείξεις και τα παράπονα όλων των πελατών της εταιρείας
  • Επικοινωνεί με όλους τους πελάτες εντός 8 εργασίμων ωρών
  • Εξετάζει προσεκτικά κάθε θέμα που αναφέρεται και φροντίζει για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Ηλεκτρονική Επίλυση διαφορών

Το FunkyPro αποδέχεται και υιοθετεί, επίσης, την Οδηγία 2013/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα με την υπουργική απόφαση 70330/2015 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και συμμετέχει στην σχετική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

Αποστολή παραπόνου ή πρότασης βελτίωσης

Εάν θέλετε να διατυπώσετε ένα παράπονο μπορείτε να στείλετε Email στο info@funkypro.gr.