Όροι παροχής υπηρεσιών

Από FunkyPro | 01/09/2020 χωρίς σχόλια | ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όροι παροχής υπηρεσιών της εξ αποστάσεως παραγγελίας προϊόντων

 

Η παροχή υπηρεσιών της εξ αποστάσεως παραγγελίας των προϊόντων του διαφημιζόμενου προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που σας ζητούνται παραπάνω όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

 

Η Εταιρεία συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην Εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω της εξ αποστάσεως παραγγελίας, για τη λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.

 

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων.

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@openpharma.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας, ή να στείλετε Fax ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά, αναφέροντας: «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

 

Αποστολή εντολής

Ο πελάτης δηλώνει ότι:

 

Αποδέχομαι πλήρως ότι έλαβα γνώση της ισχύουσας προσφοράς και της «Διαδικασίας εξ αποστάσεως παραγγελίας». Διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τους επισυναπτόμενους «Ειδικούς όρους» που διέπουν τη συγκεκριμένη σύμβαση και περιγράφονται στην επισυναπτόμενη διαδικασία.

 

Ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερώθηκα και συμφωνώ στη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από το FunkyPro.gr για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης από το προσωπικό της του FunkyPro.gr καθώς και από τους εμπορικούς της συνεργάτες, που μεσολαβούν για τη σύναψη και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

 

Με ετικέτα: εξ αποστάσεως παραγγελία, Όροι παροχής υπηρεσιών