Θέσεις Εργασίας

Στο πλαίσιο ανάπτυξής της, η Open Pharma επιθυμεί να προσλάβει άτομα για το ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες & καθήκοντα υποψηφίων:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση συνεργατών και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους
 • Αναφορές πωλήσεων και τιμολογήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
 • Εμπειρία σε πωλήσεις τουλάχιστον 1 χρόνο.
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.
 • Διάθεση για δημιουργική εργασία.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Ικανότητα οργάνωσης και επίτευξης στόχων.
 • Ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών.
 • Καλές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης internet.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ευκαιρία υψηλών αποδοχών.
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας.